Πηγή: Λόγοι Α΄– Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχονο ἄνθρωπο

Λόγοι Α΄–Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχονο ἄνθρωπο