Πηγή: Ἐφημ. τῶν Ποιητῶν Δεκέμβριος 1957 ( Ποιητ Ἀνθολογία Μπούμη-Παπᾶ) Μετ. Ρ. Μπούμη

Ἐφημ. τῶν Ποιητῶν Δεκέμβριος 1957 ( Ποιητ Ἀνθολογία Μπούμη-Παπᾶ) Μετ. Ρ. Μπούμη