Πηγή: Ἔργα 5. Λόγος γιὰ τὰ πνεύματα – λόγος γιὰ τὸν θάνατο, ἔκδ. Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου

Ἔργα 5. Λόγος γιὰ τὰ πνεύματα – λόγος γιὰ τὸν θάνατο, ἔκδ. Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου