Πηγή: Ἐπιστολὲς καὶ ἄλλα Κείμενα (Ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας)

Ἐπιστολὲς καὶ ἄλλα Κείμενα (Ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας)