Πηγή: Δὲν φτάνει μόνο ἡ πίστη… Ἱεραποστολικὲς Ἐπιστολὲς Β΄, ἐκδόσεις Ἐν πλῷ

Δὲν φτάνει μόνο ἡ πίστη… Ἱεραποστολικὲς Ἐπιστολὲς Β΄, ἐκδόσεις Ἐν πλῷ