Πηγή: Γέροντας Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης, ἔκδ. Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἅγιος Ἐφραίμ, Κατουνάκια

Γέροντας Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης, ἔκδ. Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἅγιος Ἐφραίμ, Κατουνάκια