Πηγή: Βίος καί Λόγοι, Γέροντος Πορφυρίου, ἐκδόσεις Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς, Χανιά

Βίος καί Λόγοι, Γέροντος Πορφυρίου, ἐκδόσεις Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς, Χανιά