Πηγή: Ἀνθολογία Νεοελληνικῆς Ποίησης, Σπύρου Κοκκίνη, ἐκδ. Ἰ. Κολλάρου

Ἀνθολογία Νεοελληνικῆς Ποίησης, Σπύρου Κοκκίνη, ἐκδ. Ἰ. Κολλάρου