Ἴντερνετ Ἐκκλησία κινητὰ τηλέφωνα καὶ νέοι – Γέρ. Ἐλισσαῖος ὁ Σιμωνοπετρίτης

Ίντερνετ Εκκλησία κινητά τηλέφωνα και νέοι
Ομιλεί ο Γέροντας Ελισσαίος ο Σιμωνοπετρίτης.