Ἡ ἁγία ἀνευθυνότητα, οἱ συμφορὲς καὶ ἡ πανδημία – π. Νικόλαος Λουδοβίκος

Η αγία ανευθυνότητα, οι συμφορές και η πανδημία
Ομιλεί ο π. Νικόλαος Λουδοβίκος.