102 χρόνια ἀπὸ τὴν Γενοκτονία τῶν Ποντίων Γέροντας Γαβριὴλ

102 χρόνια από την Γενοκτονία των Ποντίων (επιστολές ετοιμοθάνατων Ποντίων ηρώων, Γέροντας Γαβριήλ)