Ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ πᾶν – Ἅγιος Πορφύριος

Ο Χριστός είναι το παν
Άγιος Πορφύριος