Ὕμνοι Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς – Ψάλλει ἡ Χορωδία Ρωμανὸς ὁ Μελωδὸς

Ύμνοι Μεγάλης Τεσσαρακοστής
Ψάλλει η Χορωδία “Ρ. ΜΕΛΩΔΟΣ” και “Ι. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ” υπό Αντ. Μπελούση
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ (Σ.Κ)
Από κασσέτες των εκδόσεων ΖΩΗ υπ΄αριθμόν
(33 YBZ 1304) ” ΥΜΝΟΙ ΜΕΓ.ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (1974)” ΚΑΙ
(33ΥΒΖ1302) “ΥΜΝΟΙ ΜΕΓ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ”
ψάλλει: Η Βυζαντινῆ χορωδία τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν “Ρωμανὸς ὁ Μελωδὸς καὶ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός” ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Ἀντωνίου Μπελούση.

Ἐπιμέλεια εἰκόνας καὶ ἤχου: © Σταῦρος Κολλίντζας