Ὕμνοι Θεοφανείων

Ύμνοι Θεοφανείων

Ύμνοι των Θεοφανείων – Βατοπαιδινή Μουσική Βίβλος
ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
“ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΑΨΑΜΕΝΗΝ”
“ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟΝ ΗΜΩΝ”,
“ΤΑ ΙΟΡΔΑΝΕΙΑ ΡΕΙΘΡΑ”
“Ο ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΩΣ ΩΣ ΙΜΑΤΙΟΝ”
“ΕΠΙΦΑΝΕΝΤΟΣ ΣΟΥ”
“ΙΟΡΔΑΝΗ ΠΟΤΑΜΕ”
Θ΄ΩΔΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΩΝ
“ΦΩΣ ΕΚ ΦΩΤΟΣ”, “ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΦΩΣ”
“ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ”
“ΑΝΥΜΝΗΣΩΜΕΝ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ”
“ΕΝ ΙΟΡΔΑΝΗ ΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΟΥ”΄