Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης… – Μητρ. Νικοπόλεως Μελετίου Καλαμαρᾶ †

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης…
† Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου Καλαμαρά
Ανάλυση των τριών πρώτων ειρηνικών της Θ. Λειτουργίας:
•Εν Ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν…
•Υπέρ της άνωθεν ειρήνης…
•Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου…

02. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης…