Ὅταν σὲ ἀδικοῦν – Γέροντας Ἐφραὶμ Βατοπαιδινὸς

Όταν σε αδικούν
Ομιλεί ο Γέροντας Εφραίμ ο Βατοπαιδινός
Ορθόδοξο μονοπάτι Ο Γέροντας Εφραίμ ο Βατοπαιδινός αναφέρει στην συνέντευξή στον Καθηγητή κ. Νικόλαο Νικολαΐδη τους τρόπους αντιμετωπίσεως της αδικίας και περιγράφει στιγμές από τον βίο του Αγίου Παϊσίου κατά τις οποίες αντιμετώπισε με θαυμαστή ανοχή και ‘ενθεη αγάπη ανθρώπους που κινήθηκαν επιπόλαια και άδικα εναντίον του.
– Ορθόδοξο μονοπάτι