Ὅταν κρίνω τὸ ἁμάρτημα τοῦ ἄλλου… – π. Βαρνάβας Γιάγκου

Όταν κρίνω το αμάρτημα του άλλου…
Ομιλεί ο π. Βαρνάβας Γιάγκου.
When I Judge Another Man’s Sin… || Fr. Barnabas Giagkou.
“Όταν κρίνεις τους άλλους ανθρώπους, πέφτεις στον ίδιο λάκκο με αυτούς”.