Ὅσιος Προκόπιος τῆς Βιάτκα ὁ διά Χριστὸν σαλός

Όσιος Προκόπιος της Βιάτκα ο δια Χριστόν σαλός