Ὁ Ἅγιος Ἰωσὴφ ὁ Δαμασκηνὸς

Ο Άγιος Ιωσήφ ο Δαμασκηνός
Η ζωή και το μαρτύριο του Αγίου που ακολούθησε τα χνάρια του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου.