Ὁ ἀόρατος πόλεμος καὶ ἡ ἐλπίδα στὸ Θεὸ – π. Σιλουανὸς

Ο αόρατος πόλεμος και η ελπίδα στο Θεό
Ομιλεί ο αρχιμανδρίτης π. Σιλουανός Ολυμπίτης.
Η ομιλία έγινε από τον π. Σιλουανό, της Ι.Μ. Αγ. Διονυσίου εν Ολύμπω, στο αρχονταρίκι, μετά τη Θεία Λειτουργία.