Ὁ Χριστός, ὁ μεγάλος ἄγνωστος

Ο Χριστός ο μεγάλος άγνωστος.
Ομιλεί ο Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Κορναράκης.