Ὁ Σταυρός Κυρίου Ζωή καὶ Ἀνάσταση

Ὁ Σταυρός Κυρίου Ζωή καὶ Ἀνάσταση
Ὁμιλεί ὁ Κωνσταντῖνος Γρηγοριάδης
Η Ομιλία έγινε στις 19 Σεπτεμβρίου 2004 από τον Κωνσταντίνο Γρηγοριάδη.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ
Σεμινάρια Ορθοδόξου Πίστεως. Αποστόλου Παύλου 10.
Ενορία Αγίας Παρασκευής Αττικής.
Εκλεκτοί Ομιλιτές Θεολόγοι , Ιερείς , Μοναχοί, Δάσκαλοι, Αγιογράφοι, Καθηγητές
Πανεπιστημίων, Επίσκοποι, Κατηχητές, Ηγούμενοι, κ.λ.π. ομιλούν και αναλύουν τα κείμενα
τα δόγματα τα προβλήματα και άλλα θέματα της Ορθοδόξου Πίστεως.
Με την ευλογία της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του πρωτοπρεσβύτερου Κυριακού Τσουρού.
Εις μνήμην Πατρός Αντωνίου Αλεβιζόπουλου.