Ὁ πόλεμος καὶ ἡ συνείδηση τοῦ χριστιανοῦ – π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος

Ο πόλεμος και η συνείδηση του χριστιανού
Επιτρέπεται να αποθηκεύομε τρόφιμα για να έχουμε τρώμε σε καιρό ενδεχομένου πολέμου και πείνας;
Ή μήπως προσβάλομε έτσι την πρόνοια του Θεού που έχει για μας;

▶12:30 Σε καιρό πείνας, αν έχουμε μόνο μία αρτυμένη τροφή και τίποτε άλλο αλλά είναι ημέρα νηστείας, επιτρέπεται να αρτυθούμε, ναι ή όχι;
▶18:19 Οι πάντες και τα πάντα είναι κατά του πολέμου. Γιατί όμως μερικοί άγιοι αναλαμβάνουν την προστασία του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας;
▶20:30 Όταν ο Κύριος έλεγε αγαπάτε τους εχθρούς ημών, προέτρεπε τους ανθρώπους να αγαπούν ακόμα και αυτούς που επιδιώκουν εθνικά να τους εξοντώσουν; Ποιά πρέπει να είναι η στάση του χριστιανού, απέναντι στο ζήτημα της μετοχής του σε πόλεμο;
▶29:25 Θεωρείτε σωστή την διεξαγωγή πολέμου με τους “γειτόνους” (Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία, Τουρκία);
▶ 35:48 Ο Θεός είπε “ου φονεύσεις”. Πώς όμως επιτρέπει τους πολέμους;