Ὁ Ποιητὴς τοῦ Μεγάλου Κανόνος, Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἱεροσολυμίτης Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης – π. Ἀνανίας Κουστένης †

Ο Ποιητής του Μεγάλου Κανόνος, Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης Αρχιεπίσκοπος Κρήτης