Ὁ δεκτὸς Ἐνιαυτὸς τοῦ Κυρίου – Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου – π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος

Ὁ δεκτός Ἐνιαυτὸς τοῦ Κυρίου – Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου
Ομιλεί ο μακαριστός π. Αθανάσιος Μυτιληναίος.
Εκφωνήθηκε στις 1-9-1996