Ὁ Βίος τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου

Ο βίος του Μεγάλου Αντωνίου
Ομιλεί ο Γέρων Ιωακείμ
Δικαίος της Ιεράς Σκήτης Προφήτη Ηλία Αγίου Όρους.
Ομιλία του Δικαίου της Ιεράς Σκήτης Προφήτη Ηλία Αγίου Όρους,
γέροντος Ιωακείμ του αγιορείτου για το βίο του Αγίου Μεγάλου Αντωνίου.