Ὁμιλία Ἁγίου Ἰακώβου Τσαλίκη †

Ομιλία Αγίου Ιακώβου Τσαλίκη †
Το αρχείο ήχου έχει υποστεί αποθορυβοποίηση, για την καλύτερη κατανόηση του.