Ὁμιλία στὴν Ἀνάσταση

Ομιλία για την Ανάσταση
Ομιλεί ο πρεσβύτερος π. Γεώργιος Δημητρόπουλος εφημέριος Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Γομοστού Πατρών Υπ. Μ.Α. Θεολογίας
Ομιλία στην Ανάσταση του Χριστού. Πρεσβύτερος Γεώργιος Δημητρόπουλος. 2016