Ὁμιλία περί μετανοίας

Ομιλία περί μετάνοιας.
Ομιλεί ο π. Βαρνάβας Γιάγκου.
Ψυχοθεραπευτικές ομιλίες του π. Βαρνάβα Γιάγκου, εφημέριου του Ιερού Ναού Λαοδηγήτριας Θεσσαλονίκης.
Τι είναι καλό, τι είναι κακό; Τι σημαίνει Μετάνοια; Γιατί την αρνιόμαστε; Πώς το επιτίμιο και η άσκηση μπορεί να γίνουν και φραγμοί στην μετάνοια; Τι είναι ο ιδεατός εαυτός;; Τι είναι η (αυτο)κάθαρση; Πώς εξομολογούμαστε σωστά; Τι ζητά ο Θεός από εμάς; Η μετάνοια ως αποδοχή της αποτυχίας μας. Πώς χάνεται η ισορροπία του ανθρώπου με την προστασία του ιδεατού εαυτού; H “αρετολογία” μέσα στην Εκκλησία, ως δαιμονική επίδραση. Η ηθικιστική λατρεία της αρετής.