Ἰδιόμελα Αἴνων Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου, Πέτρου Λαμπαδαρίου – Ἑλληνικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία

Ιδιόμελα Αίνων Κυριακής του Ασώτου, Πέτρου Λαμπαδαρίου – Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία
Τα Ιδιόμελα των Αίνων της Κυριακής τού Ασώτου.
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχοι Β΄, Δ΄ και Πλ.δ΄. (Εκ του Δοξασταρίου Πέτρου Λαμπαδαρίου, εκδοθέν υπό Παναγιώτου Κηλτζανίδου, Τόμος Β’).

Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Γεωργίου Κωνσταντίνου.

ℹ️ Ζωντανή ηχογράφηση από από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Παπάγου Αττικής την Κυριακή τού Ασώτου 20 Φεβρουαρίου 2022 (Ήχος Β΄, Εωθινό Β΄)