Ἡ ἔννοια τοῦ Τριωδίου – Δ.Παναγόπουλος †

Η έννοια του Τριωδίου – Δημήτρης Παναγόπουλος
Ομιλεί ο μακαριστός Δημήτρης Παναγόπουλος.
Ωφέλιμη ομιλία του αειμνήστου Δημητρίου Παναγόπουλου γύρω απο το πραγματικό Τριώδιο. Πως δημιουργήθηκε. Γιατί δημιουργήθηκε. Πως πρέπει να ζεί ο ενσυνείδητος Χριστιανός κατα την διάρκειά του. Και αντίστροφα το πώς έχει επέλθει η διαστροφή του Τριωδίου, και πώς στην πραγματικότητα οι πλειοψηφία των ανθρώπων γιορτάζουν το ” Αντιτριώδιο” …ζώντας και κάνοντας ο άνθρωπος ότι πιό καταστροφικότερο για την ψυχή του….