Ἡ Ἑορτὴ Τῆς Πεντηκοστῆς – Γέρων Ἐφραὶμ Βατοπαιδινὸς

Η εορτή της Πεντηκοστής
Ομιλεί ο Γέροντας Εφραίμ ο Βατοπαιδινός.
Διδαχές από τον Άθωνα.