Ἡ ἑνότητα τῶν πιστῶν (Κυριακή τῶν 318 Πατέρων της Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου) – π.Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος

Ἡ ἑνότητα τῶν πιστῶν (Κυριακή τῶν 318 Πατέρων της Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου)
Ομιλία του Μακαριστού Γέροντος (1927 – 2006) πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου.Ἁγίων Πατέρων (Ἰωάν. 17, 1-13) ημερομηνία πού διεξήχθη ἡ ὁμιλία 19-05-91