Ἡ ἑνότητα τῆς ἀγάπης στὴν οἰκογένεια

 Ἡ ἑνότητα τῆς ἀγάπης στὴν οἰκογένεια.
Ὁμιλεῖ ὁ Γέροντας Ἰωσήφ ὁ Βατοπαιδινός