Ἡ ἀξία τῶν Χαιρετισμῶν καὶ ἡ ἁμαρτωλότητά μας

Η αξία των Χαιρετισμών και η αμαρτωλότητα μας
Ομιλεί ο π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος.