Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ στὴν ζωὴ μᾶς – Μητρ. Σισανίου καὶ Σιατίστης Παῦλος †

Η Ανάσταση του Χριστού στην ζωή μας
Εξαιρετική ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης Παύλου. Το πιο σημαντικό πράγμα στην ζωή του κάθε χριστιανού είναι η Ανάσταση του Χριστού που χαρίζει την Όντως Ζωή, που είναι αιώνια και δίνεται δωρεάν στον άνθρωπο ως απάντηση στο μεγαλύτερο του εχθρό και φόβο του ανθρώπου, τον θάνατο. Ο θάνατος νικάται ολοσχερώς από την αγάπη…..