Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ὡς θεμέλιο τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου – Κωνσταντῖνος Γρηγοριάδης †

Η Ανάσταση του Κυρίου ως θεμέλιο της ζωής του ανθρώπου
Ομιλεί ο μακαριστός Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης.
Σεμινάριο Ορθοδόξου πίστεως