Ἡ χαρά τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ θλίψη τοῦ πιστοῦ

Η χαρά του Χριστού και η θλίψη του πιστού
Ομιλεί ο π. Ανδρέας Κονάνος.
Ομιλία του Πατρός Ανδρέα Κονάνου στον Ορθόδοξο Χριστιανικό σύλλογο ” Η Ελπίς ” Κλεόβουλης 21 Ζωγράφου με θέμα ” η Χαρά του Χριστού και η θλίψη του πιστού ” που πραγματοποιήθηκε στις 11-12-2016.