Ἡ παραβολὴ τοῦ κακοῦ δούλου -Κυριακὴ ΙΑ’ Ματθαίου (Ἑρμηνεία Εὐαγγελίου) -Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος

Η παραβολή του κακού δούλου – Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου (Ερμηνεία Ευαγγελίου)
Ομιλεί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος.