Ἡ Μεταμόρφωση ἀπό τὸν γέρ. Αἰμιλιανό

Η Μεταμόρφωση από τον γερ. Αιμιλιανό
Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, Μεταμόρφωση του Σωτήρος.
Εκπομπή της Πειραϊκής Εκκλησίας με τον φιλόλογο Γιώργο Μπάρλα.