Ἡ μετάνοια ὡς ἀγάπη π. Βασίλειος Θερμὸς

Η μετάνοια ως αγάπη π. Βασίλειος Θερμός
H μετάνοια και η αγάπη βρίσκονται πάρα πολύ κοντά και σχεδόν ταυτίζονται και ότι η αγάπη αποτελεί προϋπόθεση της μετάνοιας…