Ἡ μεγάλη ἀξία τῆς ταπεινοφροσύνης – Ὅσιος Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος – Ἡ Φωνὴ τῶν Πατέρων

Η μεγάλη αξία της ταπεινοφροσύνης – Όσιος Ισαάκ ο Σύρος – Η Φωνή των Πατέρων
Ακούστε τον λόγο του Οσίου Πατρός ημών Ισαάκ του Σύρου για την μεγάλη αξία της ταπεινοφροσύνης και το πόσον ανώτερη είναι.