Ἡ εἰρήνη τῶν ἀρετῶν ἡ ταραχή τῶν παθῶν

Η ειρήνη των αρετών η ταραχή των παθών
Ομιλεί ο μακαριστός π. Μωϋσής ο Αγιορείτης.
Αγιορείτικος λόγος
Προσευχή Οσίου Εφραίμ
Κύριε και δέσποτα της ζωής μου.