Ἡ Διάκριση – Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος – Ἡ φωνὴ τῶν πατέρων

Η Διάκριση – Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος – Η φωνή των πατέρων
Ακούστε τον λόγο περί Διακρίσεως του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος.
Η μετάφραση και επιμέλεια του κειμένου έγινε από τους πατέρες της Ιεράς Μονής Παρακλήτου – Ωρωπός Αττικής.