Τὰ μεγάλα κακὰ ποὺ προκαλεῖ ἡ ἀμέλεια – Γέροντας Ἐφραὶμ Ἀριζόνας †

Τα μεγάλα κακά που προκαλεί η αμέλεια
Ομιλεί ο μακαριστός Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης (Αριζόνα)