Ἐπιστολές Γέροντoς Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστῆ 7-8

Επιστολές Γέροντoς Ιωσήφ του Ησυχαστή 7-8
Επιστολαί προς μοναστάς και κοσμικούς (λαϊκούς)
Έκφρασις μοναχικής εμπειρίας
Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής

Γέροντoς Ιωσήφ του Ησυχαστή – «΄Εκφραση Μοναχικής Εμπειρίας» (29 εκπομπές σε mp3)
4η εκπομπή 7-8
Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας αφιέρωσε 29 εκπομπές στην ανάγνωση του βιβλίου «΄Εκφραση Μοναχικής Εμπειρίας».του μακαριστού γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή .