Ἐπιστολές Γέροντoς Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστῆ (10-14)

Επιστολές Γέροντoς Ιωσήφ του Ησυχαστή 10-11-12-13-14
Επιστολαί προς μοναστάς και κοσμικούς (λαϊκούς)
Έκφρασις μοναχικής εμπειρίας
Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής

Γέροντoς Ιωσήφ του Ησυχαστή – «΄Εκφραση Μοναχικής Εμπειρίας» (29 εκπομπές σε mp3)
6η εκπομπή 10-11-12-13-14
Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας αφιέρωσε 29 εκπομπές στην ανάγνωση του βιβλίου «΄Εκφραση Μοναχικής Εμπειρίας».του μακαριστού γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή.

Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής