Ἐξηγέρθη ὤς ὃ ὑπνῶν Κύριος

Εξηγέρθη ώς ό υπνών Κύριος
Κοινωνικό του Μεγάλου Σαββάτου.
“ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΕΔΩΔΙΜΟΝ”
Εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριε και ανέστη σώζων ημάς.
Κοινωνικό του Μεγάλου Σαββάτου.
Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής με ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος και της Αναστάσεως
ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ Ι.Α.Α.
Διευθύνει ο καθηγητής και χοράρχης κ. Κωνσταντίνος Αγγελίδης Αίθουσα Φιλολογικού Συλλόγου ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Τρίτη 16 Απριλίου 2019