Ἅγιος Ἰωσὴφ ὁ ἡσυχαστής, ὁ ἀγωνιστὴς στὴν ἔρημό του Ἁγίου Ὅρους

Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, ο αγωνιστής στην έρημο του Αγίου Όρους
Πρωτοπόρος στην ευχή ήταν ο Γέροντας. Αγρυπνούσε πάντα με μεγάλες επιτυχίες. Νοερά προσευχή επτά-οκτώ ώρες, οκτώ ώρες ο νους μέσα στην καρδιά. Σκεφθείτε δουλειά με το όνομα τοϋ Χριστού! Ο γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης μας μιλάει για την εμπειρία του δίπλα στο Άγιο γέροντα Ιωσήφ και όσα θαυμαστά έζησε μαζί του.