Ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας (βίος καὶ διδαχές)

Άγιος Αντώνιος ο Μέγας (βίος και διδαχές)
– Ραδιοφωνική εκπομπή Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης
ΟΡΘΟΔΟΞΩΣ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙΤΕ
– Παραγωγή & Παρουσίαση …Φώτιος Μανιαδής.
Τεχνική Επιμέλεια … Αστρινός Μανιαδής & Μαρία Μανιαδή.